AAA Assistance Automobile et Atelier de dépannage

2014 Bôle

Kontakt

No. 116

AAA Assistance Automobile et Atelier de dépannage
Jeanneret Nicolas

Sous le Pré 2
2014 Bôle

0327241224

0796375574

0327329085

aaadepannage@bluewin.ch

Karte

Leistungen

Pannenhilfe bis 3,5t
Bergen, Abschleppen, Transportieren bis 3,5t
Reparieren bis 3,5t
Pannenhilfe ab 3,5t
Bergen, Abschleppen, Transportieren ab 3,5t
Reparieren ab 3,5t
Hochvolt Ausbildung + Ausrüstung